Piate stretnutie 8.5. o 16:00

9. téma – Rozlišovanie a rozhodovanie

Zobraziť text

10. téma – Formovanie v synodalite

Zobraziť text


Štvrté stretnutie 24.4. o 16:00

7. téma – Ekumenizmus

Zobraziť text

8. téma – Autorita a spoluúčasť

Zobraziť text


Tretie stretnutie 27.3. o 16:00

5. téma – Zdieľanie zodpovednosti za našu misiu

Zobraziť text

6. téma – Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

Zobraziť text


Druhé stretnutie 13.3. o 16:00 – Vyjadrenie názoru a Slávenie

Vyjadrenie názoru

Zobraziť text

Slávenie

Zobraziť text


Prvé stretnutie 27.2. o 16:00 – Spoločníci na ceste a Počúvanie

Spoločníci na ceste

Zobraziť text

Počúvanie

Zobraziť text


Pozvánka na pracovné stretnutie k farskej synode: Po čiastočnom uvoľnení pandemických opatrení prechádzame na praktickú realizáciu procesu synody na úrovni našej Nitrianskej diecézy. Všetci ste pozvaní, aby ste sa mohli podeliť o svoj pohľad a skúsenosti a zapojiť sa do synodálnych konzultačných stretnutí, ktoré budú prebiehať v každej farnosti, ktorých jadro bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa. Úvodné stretnutie sa bude konať v našej farnosti  v nedeľu 20.2. o 16:00 v kostole.

Podklady

Pozvánka