Farské oznamy: 2. adventná nedeľa

9.12.2019 - 15.12.2019

V pondelok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, keďže je to prikázaný sviatok, tak sv. omša bude o 18:00. Advent: Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše … viac

Farské oznamy: 1. adventná nedeľa

2.12.2019 - 08.12.2019

Prvý piatok: v tomto týždni spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V pondelok spovedáme v penzióne na … viac

Farské oznamy: 34. nedeľa v období cez rok

25.11.2019 - 01.12.2019

Požehnávanie adventných vencov: v sobotu na večernej sv.omši a na všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať vaše adventné vence, ktoré si pred sv. omšou poukladajte pod obetný stôl. Nahlasovanie starých … viac

Farské oznamy: 33. Nedeľa v období cez rok

18.11.2019 - 24.11.2019

Beseda vo farskom pastoračnom centre: Tento piatok 22.11. bude v našom kostole sv. omšu o 18:00 sláviť páter Maseo z rehole františkánov, ktorý niekoľko rokov prežil ako misionár v Južnom … viac

Farské oznamy: 32. nedeľa v období cez rok

11.11.2019 - 17.11.2019

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok 15.11. o 11:00 Marek Kočkovský a Zuzana Scarlet Kováčová. Pomodlime … viac

Farské oznamy: 31. Nedeľa v období cez rok

4.11.2019 - 10.11.2019

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých v dušičkovej oktáve:  byť vyspovedaný, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Na úmysel sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). Kto od 1.11.do 8.11.  nábožne … viac

Farské oznamy: 30. nedeľa v období cez rok

28.10.2019 - 03.11.2019

Sv. omša vo štvrtok večer bude vigílna, teda s platnosťou na piatok. Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých:  byť vyspovedaný, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Na úmysel … viac

Farské oznamy: 29. nedeľa v období cez rok

21.10.2019 - 27.10.2019

UPC: Každý utorok o 20:00 v priestoroch UPC na Dolnozoborskej ulici prebieha formačný kurz Poznaj Krista pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať našu vieru. Tento utorok príde prednášať jeden z … viac

Farské oznamy: 28. nedeľa v období cez rok

14.10.2019 - 20.10.2019

Celodenná farská adorácia: Dnes má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa pomodliť do kostola pred Sviatostného Ježiša. … viac

Farské oznamy: 27. nedeľa v období cez rok

7.10.2019 - 13.10.2019

Celodenná farská adorácia: Druhá októbrová nedeľa, 13.10., je deň, kedy má naša farnosť celodennú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, preto vás pozývam, aby ste si našli čas a prišli sa … viac