Farské oznamy: 23. nedeľa v období cez rok

9.9.2019 - 15.09.2019

Rekolekcia: Vo štvrtok bude kňazská rekolekcia kňazov nitrianskeho dekanátu. Bude sa konať v našej farnosti. O 9:00 bude adorácia a o 9:30 sv. omša, na ktorú ste srdečne pozvaní. Potom … viac

Farské oznamy: 22. nedeľa v období cez rok

2.9.2019 - 08.09.2019

Detská nedeľná sv. omša o 9:30 začne v nedeľu 8.9. Prvopiatkový týždeň: pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedáme každý deň od 17.00, v piatok o 17.00 je vyložená Sviatosť Oltárna. V … viac

Farské oznamy: 21. nedeľa v období cez rok

26.8.2019 - 01.09.2019

Detská nedeľná sv. omša o 9:30 začne v nedeľu 8.9. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole: V piatok o 16:00: Viktor Leifer a Pavla Vrábelová V sobotu o 15:00: Róbert Horváth … viac

Farské oznamy: 20. nedeľa v období cez rok

19.8.2019 - 25.08.2019

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole: V sobotu o 15:00: Filip Čeri a Katarína Kuppeová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste … viac

Farské oznamy: 19. nedeľa v období cez rok

12.8.2019 - 18.08.2019

Program na Kalvárii: na budúci víkend ste pozvaní na nitriansku kalváriu pri príležitosti sviatku Matky Božej. Program si pozrite na nástenke pred kostolom. Bližšie informácie nájdete tiež na stránkach Biskupstva … viac

Farské oznamy: 18. nedeľa v období cez rok

5.8.2019 - 11.08.2019

Tento týždeň sv. omše v pracovných dňoch nebudú, preto vás prosíme, aby ste využili ranné sv. omše na Šindolke alebo v iných kostoloch nášho mesta. Budem čerpať dovolenku. Samozrejme som na telefóne … viac

Farské oznamy: 17. nedeľa v období cez rok

29.7.2019 - 04.08.2019

Prvopiatkový týždeň: pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedáme každý deň od 17.00, v piatok o 17.00 je vyložená Sviatosť Oltárna. V pondelok od rána spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici. V piatok od rána … viac

Farské oznamy: 15. nedeľa v období cez rok

15.7.2019 - 21.07.2019

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra,
17. júl je deň, kedy v našej diecéze slávime sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom … viac

Farské oznamy: 14. nedeľa v období cez rok

8.7.2019 - 14.07.2019

Zapisovanie úmyslov: na ďalší polrok si môžete nahlasovať úmysly sv. omší v sakristii. Ohlášky: sviatosť manželstva príjmu: V sobotu o 15.00: Milan Gažo a Deana Fedorkovičová. Aj za týchto mladých ľudí sa pomodlime. Prázdninový … viac

Farské oznamy: 13. nedeľa v období cez rok

1.7.2019 - 07.07.2019

Zapisovanie úmyslov: na ďalší polrok si môžete nahlasovať úmysly sv. omší v sakristii. V piatok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude v kostole sv. omša len o 8.00 a potom … viac