Farské oznamy: 24. nedeľa cez rok

18.9.2023 - 24.09.2023

Slovníky s nálepkami: ako každý rok aj teraz máme pripravené slovníčky na nedeľné sv. omše, do ktorých si deti lepia samolepky, ktoré dostanú po každej sv. omši. Aj takto chceme … viac

Farské oznamy: 23. nedeľa cez rok

11.9.2023 - 17.09.2023

Od nedele 3.9. sú po prázdninovej prestávke opäť detské sv. omše v nedele o 9:30. Na tieto sv. omše za účasti detí pozývame hlavne rodiny s menšími deťmi, ďalej tretiakov, ktorí … viac

Farské oznamy: 22. nedeľa cez rok

4.9.2023 - 10.09.2023

Od nedele 3.9. sa opäť vraciame k nedeľnej detskej sv. omši o 9:30. Na tieto sv. omše za účasti detí pozývame hlavne rodiny s menšími deťmi, ďalej tretiakov, ktorí sa chystajú na … viac

Farské oznamy: 21. nedeľa cez rok

28.8.2023 - 03.09.2023

Od nasledujúcej nedele 3.9. sa opäť vraciame k nedeľnej detskej sv. omši o 9:30. Prvý piatok: Pozývame k prvopiatkovej sv. spovedi od 17:30. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a … viac

Farské oznamy: 20. nedeľa cez rok

21.8.2023 - 27.08.2023

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu. Ohlášky:  V piatok o 16:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Juraj Bednárik a Martina Kosecová … viac

Farské oznamy: 19. nedeľa cez rok

14.8.2023 - 20.08.2023

Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 19:00 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní. Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké … viac

Farské oznamy: 18. nedeľa cez rok

7.8.2023 - 13.08.2023

Ohlášky: V sobotu o 15:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Antony Bendel a Michaela Bernoláková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste manželským … viac

Farské oznamy: 17. nedeľa cez rok

31.7.2023 - 06.08.2023

Prvý piatok: Pozývame k prvopiatkovej sv. spovedi od 17:30. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich starých a chorých farníkov po domoch. Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 18:45 bude … viac

Farské oznamy: 16. nedeľa cez rok

24.7.2023 - 30.07.2023

Ohlášky:  V sobotu o 11:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Matúš Moravčík a Marija Kovaľčuk. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom. Spoločné … viac

Farské oznamy: 15. nedeľa cez rok

17.7.2023 - 23.07.2023

Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní. Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu. 17. júl je deň, kedy … viac