Farské oznamy: Turíčna nedeľa

29.5.2023 - 04.06.2023

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi. Spovedáme od 17:00, v piatok od 17:00 je vyložená aj Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V piatok od rána spovedáme po domoch. … viac

Farské oznamy: 7. veľkonočná nedeľa

22.5.2023 - 28.05.2023

Pobožnosť k sv. Ríte z Cascie: Dnes o 15:00 pri plastike sv. Ríty (pri farskom múre) sa uskutoční spoločná modlitba ruženca sv. Ríty a posvätíme ruže sv. Ríty. Charizmatický večer: V … viac

Farské oznamy: 6. veľkonočná nedeľa

14.5.2023 - 20.05.2023

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v sobotu o 15:00 Štefan Kanka a Hana Krištofičová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom. … viac

Farské oznamy: 5. veľkonočná nedeľa

7.5.2023 - 13.05.2023

Modlitba za našich birmovancov: Ako aj po minulé roky chcem poprosiť, aby sme si rozobrali našich birmovancov a sprevádzali ich každodennou modlitbou až do birmovky a možno aj po nej. … viac

Farské oznamy: 4. veľkonočná nedeľa

30.4.2023 - 06.05.2023

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie. Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi. Spovedám od 17:00, v piatok od 17:00 je vyložená aj Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok spovedáme … viac

Farské oznamy: 3. veľkonočná nedeľa

23.4.2023 - 29.04.2023

Birmovanci: Dnes ešte nebude o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie. Najbližšie stretko bude na budúcu nedeľu. Charizmatický večer: V utorok po sv. omši 18:45 je v kostole večer modlitieb a chvál. Pozývame. Celodenná … viac

Farské oznamy: Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

9.4.2023 - 15.04.2023

V pondelok budú 3 sv. omše ako v nedeľu. Prežívame veľkonočné obdobie a preto namiesto modlitby Anjel Pána sa modlievame Raduj sa nebies kráľovná. Charizmatický večer: V utorok po sv. omši 18:45 je v kostole … viac

Farské oznamy: Kvetná (palmová) nedeľa

2.4.2023 - 08.04.2023

Po odchode pána kaplána Antona Grznára vítame duchovného otca ThDr. Marcela Cíbika, kancelára biskupského úradu, ktorý bude vypomáhať v našej farnosti, za čo mu vopred ďakujem. Obrady na Veľký piatok  začínajú … viac