7.11.2021 Autorom plastiky je Georg Bergmeister zo St Ulrichu (Tirolsko), nezastupiteľnú úlohu v procese hľadania vhodného sochára, návrhu výjavu tváre, umiestnenia zohrala sestra Veronika Orešková z RPM. Plastika je vyrobená z bronzu . Zachytáva sv. Rítu z Cascie, ktorá je patrónkou beznádejných situácii. Inštalácia tohto diela je zavŕšením procesu výstavby farskej budovy, ktorá bola zverená práve sv. Ríte.

Inštalácia na farskom múre, križovatka ulíc Svätourbanská a Morušová