Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Nitra – Zobor
Morušová 2, 949 01 Nitra
Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2119 6586
IČO: 42124085
DIČ: 2022848333
nitra.zobor.nrb.sk

adresa kňaza – farára: Milan Polák, Morušová 2, 949 01 Nitra
mail: polak.dr@gmail.com
telefón: 00421 908 770 347

výpomocný duchovný: Martin Nízl, telefón: +421 908 769 547

Farský kostol Sv. Urbana

sa nachádza na Morušovej ulici

Farský úrad

Morušová 2, Nitra – Zobor