5. – 10. apríla 2024 – Farská púť do Turecka a na ostrov Patmos po stopách apoštolov sv. Pavla, sv. Jána a sv. Filipa