V ruinách zoborského kláštora slávil 12.09.2019 ďakovnú sv. omšu zoborský opát Mons. Ladislav Belás. Pripomenul si 89 rokov života, 66 rokov kňazstva a 13 rokov od menovania za zoborského opáta.

Pozrite si reportáž z omše na TV Nitrička