Ako sv. Rita postavila faru

Fotky z posviacky farskej budovy