Požehnanie betlehemov a betlehemské svetlo – 24.12. o 7:30