Aj tento rok sa uchádzame o 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickych a právnických osôb. Predvyplnený formulár si môžete stiahnuť nižšie:

Stiahnuť formulár

Ako každý rok, aj teraz budem potrebovať prefotenú zadnú stranu daňového priznania alebo kópiu dokladu o poukázaní 2%. Môžete to vhodiť do pripravenej krabice, ktorá je vzadu na stolíku vo farskom kostole alebo poslať na e-mail alebo poštou na adresu fary. Vďaka