Aj tento rok sa uchádzame o 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predvyplnený formulár si môžete stiahnuť nižšie:

Stiahnuť formulár

Ako každý rok, aj teraz budem potrebovať prefotenú zadnú stranu daňového priznania alebo kópiu dokladu o poukázaní 2% a treba to vhodiť do pripravenej krabice, ktorá je vzadu na stolíku vo farskom kostole. Vďaka