6. – 8. december 2018

Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nezarmucuje.
Nie som s tebou ja, tvoja Matka?“ (Zjavenie v Guadalupe, Mexico 1531)

Štvrtok:

  • 18:00 – sv. omša s príhovorom na tému: Panna Mária Guadalupská – Eucharistická žena
  • 19:00 – videoprezentácia-zjavenie v Guadalupe

Piatok:

  • 18:00 – sv. omša s príhovorom na tému: Panna Mária Guadalupská – Hviezda Novej evanjelizácie – Obnova Krstných sľubov vo sv. omši

Sobota:

  • 8:00 – sv. omša s príhovorom na tému: Panna Mária Guadalupská – Matka zmierenia
  • 11:00 – sv. omša s príhovorom na tému: Panna Mária Guadalupská – Matka zmierenia
  • 18:00 – sv. omša s príhovorom na tému: Panna Mária Guadalupská – Matka zmierenia
  • 19:00 – Videoprezentácia o Mexiku