Aktualizované 14.11.2020: Na základe súčasných informácii od pondelka sa môže zúčastniť v kostole na sv. omši a iných liturgických úkonoch 75 ľudí (t.j. 50% kapacity kostola).  V týždni je to úplne dostačujúce. V nedele po odrátaní 75 ľudí musia ostatní ostať buď vonku alebo ešte 15 ľudí vieme pozvať do pastoračného centra (t.j. 50% kapacity). Naďalej budeme vysielať všetky sv. omše tak v týždni ako aj v nedele.


Až do odvolania zákazu voľného pohybu sa sv. omše nemôžu vysluhovať pre verejnosť. Takisto aj sv. spoveď a sv. prijímanie. Preto vás prosím, aby sme tieto opatrenia rešpektovali a zároveň, aby sme ostali spojení v modlitbe a cez vysielanie sv. omší z nášho kostola. Budeme vysielať všetky sv. omše (v týždni o 18:00 a v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00). Kto má v tieto dni nahlásený úmysel sv. omše a nechce, aby som obetoval sv. omšu za tento úmysel, tak mi, prosím, dajte vedieť, aby som mohol sláviť iné potrebné úmysly.

Kostol sa bude otvárať 15 min.  pred začiatkom sv. omše. Viete, že v kostole sa môže počas sv. omše nachádzať len 6 ľudí vrátane kňaza. Preto vás prosím, aby prioritne mali miesto v kostole tí, ktorí majú nahlásený obetný úmysel sv. omše.  Max. môžu prísť 4 ľudia (plus pani kostolníčka a kňaz). Z tohto dôvodu budeme prenášať cez kameru sv. omše aj počas týždňa a samozrejme všetky 3 sv. omše v nedeľu, aby sme aspoň takto boli duchovne spojení.

Sv. prijímanie a sv. spoveď: Od utorka do soboty bude kostol otvorený od 17:00 – 17:45 k individuálnej sv. spovedi alebo k prijatiu sv. prijímania. Max. počet ľudí v danej chvíli je 5, ak vstúpite do kostola a je tam viacej ľudí, prosím, počkajte, kým niekto nevyjde a potom vstúpte.  V nedeľu bude kostol otvorený od 15:00 – 16:00. Sv. prijímanie budeme podávať v exteriéri kostola o 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00.