Pandemické opatrenia: Do 9.12. platí zákaz vychádzania a z toho dôvodu nie je dovolené sa zúčastňovať ani verejného slávenia sv. omší. Avšak tí z vás, ktorí máte nahlásený úmysel sv. omše, môžete na ňu prísť, pretože to sa chápe ako individuálna pastoračná služba.


V pracovných dňoch, v sobotu, nedeľa 8:00 a 9:30 režim „OTP“. O 11:00 režim „PLNE ZAOČKOVANÍ“. Prosím, aby ste prichádzali celé rodiny aj s deťmi. Pokiaľ deti aj keď nie sú zaočkované, no chodia do školy, prosím, prinášajte ich aj na sv. omšu. Viem, že je to náročné, ale nebojte sa, budeme hľadať najlepší spôsob.  Samozrejme to  budeme priebežne vyhodnocovať.

Pri plne zaočkovaných je možnosť obsadiť kostol bez obmedzenia.  OTP – štvrtinová kapacita na sedenie, čo je u nás  40 miest: na stolíku pri vstupe bude vždy pred sv. omšou v košíku 40 lístkov, každý, kto vstúpi, si lístok zoberie až kým sa neminú. V oboch režimoch zoznam všetkých účastníkov tak v interiéri ako aj v exteriéri.

Spôsob prijímania Eucharistie: Chcem poprosiť, aby najskôr prichádzali tí, ktoré chcú prijať sv. prijímanie do ruky a po nich tí, ktorí prijímate do úst. Nakoľko ste ma na to viacerí upozornili, aby sme tak dodržiavali opatrenia.