Aktualizované 22.12.2020: Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sú zrušené v celom okrese Nitra od 22.12.2020 všetky bohoslužby za účasti verejnosti až do odvolania kvôli zhoršujúcej sa zdravotnej situácii. Kostol nebude otvorený ani na sv.spoveď, ani na súkromnú modlitbu, nebudeme rozdávať sv. prijímanie.

Sv. omše s nahlásenými úmyslami budem slúžiť v časoch ako sú uvedené vo farských oznamoch, aby ste sa k nim mohli duchovne pripojiť.

Betlehemské svetlo si môžte prísť odpáliť do predsiene kostola vo štvrtok 24.12. od 8:00-10:00.

Naďalej ostávame spojení cez on-line vysielanie na našej webovej stránke farnosti.


Aktualizované 19.12.2020: V celom okrese sú vyhlásené prísne opatrenia kvôli zhoršujúcej sa zdravotnej situácii. V kostoloch je účasť ľudí možná po prepočte 15 m2 na osobu, čo pri našej ploche je 9 ľudí (vrátane kňaz, miništrant, organista, kostolník). Preto prosíme, aby prednostne mali vstup do kostola na sv. omšu ľudia, ktorí majú nahlásený úmysel sv. omše. Ak by ich bolo menej, potom môžeme vpustiť ďalších. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Tiež rešpektujte, prosím, vyznačené sedenie, dôsledne používajte dezinfekciu pri vstupe a nosenie rúšok.

Naďalej ostávame v online priestore, teda vysielame všetky sv. omše, tak v týždni, polnočnú ako aj všetky 3 sv. omše v nedeľu a vo sviatok.


Aktualizované 14.11.2020: Na základe súčasných informácii od pondelka sa môže zúčastniť v kostole na sv. omši a iných liturgických úkonoch 75 ľudí (t.j. 50% kapacity kostola).  V týždni je to úplne dostačujúce. V nedele po odrátaní 75 ľudí musia ostatní ostať buď vonku alebo ešte 15 ľudí vieme pozvať do pastoračného centra (t.j. 50% kapacity). Naďalej budeme vysielať všetky sv. omše tak v týždni ako aj v nedele.


Až do odvolania zákazu voľného pohybu sa sv. omše nemôžu vysluhovať pre verejnosť. Takisto aj sv. spoveď a sv. prijímanie. Preto vás prosím, aby sme tieto opatrenia rešpektovali a zároveň, aby sme ostali spojení v modlitbe a cez vysielanie sv. omší z nášho kostola. Budeme vysielať všetky sv. omše (v týždni o 18:00 a v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00). Kto má v tieto dni nahlásený úmysel sv. omše a nechce, aby som obetoval sv. omšu za tento úmysel, tak mi, prosím, dajte vedieť, aby som mohol sláviť iné potrebné úmysly.

Kostol sa bude otvárať 15 min.  pred začiatkom sv. omše. Viete, že v kostole sa môže počas sv. omše nachádzať len 6 ľudí vrátane kňaza. Preto vás prosím, aby prioritne mali miesto v kostole tí, ktorí majú nahlásený obetný úmysel sv. omše.  Max. môžu prísť 4 ľudia (plus pani kostolníčka a kňaz). Z tohto dôvodu budeme prenášať cez kameru sv. omše aj počas týždňa a samozrejme všetky 3 sv. omše v nedeľu, aby sme aspoň takto boli duchovne spojení.

Sv. prijímanie a sv. spoveď: Od utorka do soboty bude kostol otvorený od 17:00 – 17:45 k individuálnej sv. spovedi alebo k prijatiu sv. prijímania. Max. počet ľudí v danej chvíli je 5, ak vstúpite do kostola a je tam viacej ľudí, prosím, počkajte, kým niekto nevyjde a potom vstúpte.  V nedeľu bude kostol otvorený od 15:00 – 16:00. Sv. prijímanie budeme podávať v exteriéri kostola o 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00.