Od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele končí udelený dišpenz pre veriacich zo dňa 26. novembra 2021 od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok. Od tohto dňa tak opätovne platí pre veriacich povinnosť osobnej účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky. Sledovanie sv. omši prostredníctvom elektronických médií od tohto dňa už nenahrádza túto povinnosť.


Od 12.1.2022 režime OP môže byť v kostole 100 ľudí.


Od 10.12. je povolená účasť 30 ľudí v kostole v režime OP.


Pandemické opatrenia: Do 9.12. platí zákaz vychádzania a z toho dôvodu nie je dovolené sa zúčastňovať ani verejného slávenia sv. omší. Avšak tí z vás, ktorí máte nahlásený úmysel sv. omše, môžete na ňu prísť, pretože to sa chápe ako individuálna pastoračná služba.


V pracovných dňoch, v sobotu, nedeľa 8:00 a 9:30 režim „OTP“. O 11:00 režim „PLNE ZAOČKOVANÍ“. Prosím, aby ste prichádzali celé rodiny aj s deťmi. Pokiaľ deti aj keď nie sú zaočkované, no chodia do školy, prosím, prinášajte ich aj na sv. omšu. Viem, že je to náročné, ale nebojte sa, budeme hľadať najlepší spôsob.  Samozrejme to  budeme priebežne vyhodnocovať.

Pri plne zaočkovaných je možnosť obsadiť kostol bez obmedzenia.  OTP – štvrtinová kapacita na sedenie, čo je u nás  40 miest: na stolíku pri vstupe bude vždy pred sv. omšou v košíku 40 lístkov, každý, kto vstúpi, si lístok zoberie až kým sa neminú. V oboch režimoch zoznam všetkých účastníkov tak v interiéri ako aj v exteriéri.

Spôsob prijímania Eucharistie: Chcem poprosiť, aby najskôr prichádzali tí, ktoré chcú prijať sv. prijímanie do ruky a po nich tí, ktorí prijímate do úst. Nakoľko ste ma na to viacerí upozornili, aby sme tak dodržiavali opatrenia.