V našej farnosti pred časom vznikla Katolícka farská charita. V duchu lásky chceme pomáhať svojim blížnym a sprevádzať ich na ceste viery preukazovaním konkrétnej pomoci. V rámci svojich možností, keďže jej rady tvorí len zopár jednotlivcov, od 1.9.2021 chceme pomáhať starým a osamelým ľuďom, ktorí by potrebovali napr. nakúpiť, vybaviť lieky, odviesť do kostola na sv. omšu v týždni alebo v nedeľu. Kontaktné čísla sú: 0910 935 014, 0902 960 652.