K farským hodom sme pre vás pripravili papierový model nášho farského kostola. Autorom papierovej skladačky je ing. arch. Pekar z Veľkého Zálužia. Keďže sme nevedeli, kedy sa znovu otvoria kostoly pre verejnosť, pôvodne sme plánovali túto aktivitu ako súčasť slávenia farských hodov vo vašich domácnostiach, aby ste vo svojich príbytkoch mohli mať model farského kostolíka a pri jeho spoločnom stavaní prežiť tento neľahký čas. No myslím, že i teraz táto skladačka poteší nie len deti, ale i dospelých. Dá sa zakúpiť v sakristii kostola. Cena je dobrovoľný príspevok (minimálne 5 eur).