Úplné odpustky je možné tento rok získať po celý mesiac november. Táto možnosť, ktorá obvykle platí len od 1. do 8. novembra, bola tento rok opäť predĺžená na celý mesiac z dôvodu pandémie Covid-19. Je teda možné získať odpustky spojené s návštevou cintorína v ktorýchkoľvek osem dní od 1. 11. do 30. 11. podľa vlastnej voľby. Podmienkami sú:

v daný deň

 • návšteva cintorína,
 • modlitba za zosnulých,
 • modlitba na úmysel Svätého Otca,
 • vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu,
 • sväté prijímanie;

a v okruhu týchto dní sviatosť zmierenia.

Odpustky spojené s návštevou kostola, ktoré sa dali získať 2. novembra, možno tento rok získať v ktorýkoľvek deň mesiaca novembra podľa vlastnej voľby. Podmienkami sú:

v daný deň

 • návšteva kostola alebo kaplnky,
 • modlitba Otče náš,
 • modlitba Verím v Boha,
 • modlitba na úmysel Svätého Otca,
 • vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu,
 • sväté prijímanie;

a v okruhu týchto dní sviatosť zmierenia.

Okrem toho seniori, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu opustiť svoje bydlisko kvôli obmedzeniam spojenými s pandémiou, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, pokiaľ sa v modlitbe spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, aj ďalšie podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia za zosnulých.

Touto modlitbou môžu byť napr. ranné chvály alebo vešpery z breviára za zosnulých, ruženec, Korunka k Božiemu milosrdenstvu alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci obvykle modlia, čítanie úryvku z Evanjelia, ktorý je súčasťou liturgie za zosnulých, alebo vykonanie skutku milosrdenstva spojeného s obetovaním bolestí a útrap vlastného života Bohu.