Od 1.9. spúšťame „online“ vysielanie nedeľných a sviatočných sv. omší. Na farskej webovej stránke pribudla adresa nitra.zobor.nrb.sk/priamy-prenos/. Chceme sa tak priblížiť hlavne k naším starším a nevládnym farníkom, aby sa cez pozeranie sv. omše z nášho kostola mohli ešte užšie spojiť so životom farnosti a cítiť vzájomnú jednotu. Premietanie sv. omší bude v nedeľu o 8:00, 9:30 a 11:00. Ak bude nejaký prikázaný sviatok, tak v tom čase, keď bude sv. omša.

Prejsť na stránku s vysielaním sv. omše