Snúbenci: Od utorka 4.1. 2022 po sv.omšiach o 18:00 !!! (neprichádzajte nahlasovať sobáše po doobedných sv. omšiach v nedele)  začína zapisovanie sobášov na rok 2022 v sakristii kostola. Prítomnosť oboch  snúbencov je nutná, nakoľko po zapísaní termínov je hneď v kostole hodinové snúbenecké stretnutie.