29.11.2020 - 05.12.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Ondreja, apoštola
štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňaza
nedeľa 1. Adventná nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + rodičia a starí rodičia
streda 18:00 Poďakovanie za 86 r. života babičky Márie a ZBP pre celú rodinu
štvrtok 18:00 Za zoborské rodiny združené v spoločenstve podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily
piatok 18:00 + Mária
sobota 06:00 + Viliam, Františka, Anežka, Ernest, Jozef
18:00 + Viliam, Františka, Anežka, Ernest, Jozef + Terézia, Július, Helena, Ľudovít, Eva, Mária a Ján
Nedeľa 08:00 + Irena, Jozef a Irena
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

Birmovka: Dnes večer nebude birmovanecké vysielanie, najbližšie bude v nedeľu 6.12. (ikona Živé vysielanie alebo Live).

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Charizmatické modlitby: Charizmatické spoločenstvo sv. Jána Pavla II. zo Zobora pozýva na modlitbové stretnutie Obnovy v Duchu sv., ktoré sa bude konať v nedeľu 6.12. o 16:00 v kostole. Spoločne sa budeme modliť a oslavovať Pána.

Adventné aktivity: Roráty: každú sobotu o 6:00 sv. omša za svetla sviec.
Kvalitná sv. spoveď: Vianočná sv. spoveď sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude konať typickým (masovým) spôsobom a tak vás pozývam, aby ste si ju vykonali priebežne počas celého adventu. Neodkladajte ju na posledné dni, nemusíte to potom stihnúť. Budem spovedať celý advent pred každou večernou sv. omšou od 17:00. Tiež v kláštornom kostole na farskej ulici sa spovedá každý pracovný deň od 9:00 do 13:00.
Taška sv. Vincenta: Ako každý rok aj teraz sa chceme podeliť s tými, ktorí majú menej ako ja. A tak, prosím, nájdite doma tašku, naplňte ju najlepšie trvanlivými potravinami, drogériou a prineste do sakristie alebo priamo k sestrám vincentkám na vrátnicu. Tieto milodary budú použité pre najbiednejších.
Na našej farskej stránke si stiahnite v ikone ADVENTNÉ AKTIVITY buď Večernú modlitbu v rodine pri adventnom venci (tiež je pripravená v tlačenej podobe vzadu na stolíku pri dverách) alebo Jesseho strom, kde sa môžete spolu s deťmi denne ponárať do čítaní a interaktívnym spôsobom nachádzať spojitosti s vaším životom.

Nahlasovanie starých a chorých k vianočnej sv. spovedi: do nedele 6.12. nám nahláste vašich nevládnych k vianočnej sv. spovedi. Najlepšie po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne.

Farská charita: Po výzve z BU, aby vo farnostiach vznikali farské charity, chceme aj v našej farnosti založiť katolícku charitu na farskej úrovni. Jej členovia by vytvorili skupinu, ktorá by sa angažovala v charitatívnych veciach. Záujemcovia, prosím, ohláste sa mi.

Zbierka: Dnes je jesenná zbierka na charitu a jej diela. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ.