29.11.2021 - 04.12.2021

Liturgický kalendár

utorok Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
piatok Sv. Františka Xaverského, kňaza
nedeľa 1. Adventná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Alojz
streda 18:00 + rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Mária, Jozef, Miroslav a rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Ján (pohrebná)
sobota 06:00 ZBP pre celú rodinu
18:00 + Karol a Magdaléna
Nedeľa 08:00 ZBP pre rodiny združené v podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily
09:30 Za farníkov
11:00 + rodičia a starí rodičia

Pandemické opatrenia: Do 9.12. platí zákaz vychádzania a z toho dôvodu nie je dovolené sa zúčastňovať ani verejného slávenia sv. omší. Avšak tí z vás, ktorí máte nahlásený úmysel sv. omše, môžete na ňu prísť, pretože to sa chápe ako individuálna pastoračná služba.

Streamujeme všetky sv. omše aj rorátne. 

Sv. prijímanie: V pracovných dňoch UTOROK až SOBOTA od 18:30, kedy je v slávení sv. omše úkon sv. prijímania,  môžete prijať sv. prijímanie pred kostolom. V nedeľu od 14:00 do 15:00 v rámci individuálnej pastoračnej služby budeme každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať pred kostolom sv. prijímanie. 

Sv. spoveď:  V pracovných dňoch UTOROK až SOBOTA od 17:00 do 18:00 a v nedeľu od 14.00 do 15:00 v kostole. 

Dišpenz od nedeľnej sv. omše: Náš diecézny biskup udelil dišpenz od nedeľnej účasti  na sv. omši.

Nahlasovanie starých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi: Počas nasledujúcich 2 týždňov (do 5.12) nám, prosím,  nahlasujte vašich nevládnych, aby sme ich mohli navštíviť, povzbudiť a vyslúžiť sviatosti. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

Zbierka: Dnes je jesenná zbierka na charitu. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ za vaše milodary a obety.