27.11.2022 - 03.12.2022

Liturgický kalendár

streda Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
sobota Sv. Františka Xaverského, kňaza
nedeľa 2. Adventná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre celú rodinu
streda 18:00 + Ružena, Jolana, František
štvrtok 18:00
piatok 18:00 + Mária, Imrich a rodičia z oboch strán
sobota 18:00 + Viliam, Františka, Ernest, Anežka a Jozef
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 ZBP pre modlitbové spoločenstvo Nitra Zobor
11:00 + Irma, František a starí rodičia

Advent: je to vzácny duchovný čas a tak vás pozývame, aby ste objavili krásu spoločnej modlitby v rodinách počas adventu. Možno ste aj zatúžili, aby aj vaša rodina sa spoločne modlievala, len ako začať?  Vzadu pri východe si môžete zobrať adventné letáčiky, kde nájde presný postup, ako sa začať doma modliť a tak duchovne prežívať advent s modlitbou vo vašej rodine.

Roráty. Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Začíname 3. decembra. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.

Prvý piatok: Pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, budeme obaja s pánom kaplánom spovedať od 17:30. V piatok už od 17:00 a rovnako bude vyložená Oltárna Sviatosť k prvopiatkovej poklone. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok od rána navštevujeme našich starých a nevládnych farníkov po domoch.

Charizmatické modlitby: V utorok po sv.omši o 18:45 ste pozvaní na charizmatický modlitbový večer.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu bude o 17:00 bude na fare 2. birmovanecké stretnutie.

Nahlasovanie starých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi: Počas nasledujúcich 2 týždňov (do 11.12) nám, prosím,  nahlasujte vašich nevládnych, aby sme ich mohli navštíviť a vyslúžiť sviatosti. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

Taška sv. Vincenta: Počas adventu sa môžeme podeliť s tými, ktorí to potrebujú viac ako vy a preto sa môžete zapojiť do ich podpory formou tašky sv. Vincenta: môžete si ju vyzdvihnúť na vrátnici kláštora sestier vincentiek na Šindolke.

Pre pedagógov a učiteľov: Srdečne pozývame pedagógov na vzdelávací zážitkový seminár z dielne Akadémie veľkých diel s názvom: Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu, ktorý sa uskutoční dňa 29.11.2022 v utorok od 14:30 do 16:30 hod v Nitre, v priestoroch Piaristickej spojenej školy na Piaristickej 6. Podujatie je bezplatné. Viac informácií na www.akademiavelkychdiel.sk

Farská púť do Sv. zeme: Kto by mal záujem v budúcom roku navštíviť Sv. zem 12.5. – 19.5.2023 nech sa informuje v sakristii alebo na mojom telefóne. Cena púte je 850 eur. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Zbierka: Dnes je jesenná zbierka pre charitu. V mene chudobných a pracovníkov charity PBZ.