10.6.2024 - 16.06.2024

Liturgický kalendár

utorok Sv. Barnabáša, apoštola
štvrtok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
budúca nedeľa 11. nedeľa „cez rok“

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Eduard
streda 18:00 ZBP a milosti pre Editu
štvrtok 18:00 + Miloslav
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Adriána, Juraj, Irenka a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Terézia
11:00 + Tibor a Margita

Od 1.7. som z rozhodnutia môjho biskupa menovaný za farára farnosti Čierne Kľačany v okrese Zlaté Moravce. Od tohto dátumu bude ustanovený ako zoborský farár vdp. ThDr. Martin Michaliček, PhD., ktorý sa vracia z pastoračného pôsobenia vo Švajčiarsku.

Ohlášky: Sviatosť manželstva v našom kostole príjmu: V piatok o 14:00 Peter Hegeduš a Veronika Džunková, o 15:00 Juraj Kolárik a Nikola Beňová, o 16:00 Andrej Krčmárik a Kristína Hechtová. V sobotu o 15:00 Branislav Sabo a Katarína Bačová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza na ceste manželským životom.

Snúbenecká náuka: V sobotu od 8:30 do 16:00 bude v kostole druhá časť kurzu snúbeneckej prípravy.

Pozvánky: Pozývame Vás dnes o 17:00 k sestrám vincentkám na Šindolku na prezentáciu dokumentárneho filmu o božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, ktorý bude blahorečený 31.8.2024. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Knižná búdka sv. Urbana: Vo farskom areáli nám pribudla knižná búdka sv. Urbana. Pripevnená je na plote fary oproti schodom pri východe z kostola. Môžete si z nej požičať a rovnako do nej vložiť literatúru s náboženskou tematikou, taktiež knižky pre deti. Veríme, že knihy z nej všetkým poslúžia na osvieženie ducha. Tento nápad vymyslela Monika Ujlacká a aj ho zrealizovala so svojou dcérou Monikou a zaťom Matejom. Veľmi pekne im za to ďakujeme.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ. (Sú naplánované viaceré práce v kostole: každoročná oprava schodov do kostola, výmena celej jednej časti schodov vo veži, sú úplne rozožraté červotočom a už je to otázka bezpečnosti, aby sa vymenili. Vymaľovanie zadnej časti kostola po 10 rokoch, nakoľko je už značne opotrebovaná a následne vyčistenie a naladenie organu.)