6.6.2021 - 12.06.2021

Liturgický kalendár

piatok Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
sobota Nepoškvrnené srdce preblahoslavenej Panny Márie
nedeľa 11. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 90 rokov života Karola a ZBP.
streda 18:00 + Melicher, Helena, Viliam, Magdaléna
štvrtok 18:00 + Eduard
piatok 18:00
sobota 18:00 + Karol a  rodičia
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 + František a Jozef

Počet ľudí na sv. omši v interiéri podľa kľúča: polovičná obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 80 osôb.

Birmovanci: Dnes o 18:00 bude v kostole fyzické stretnutie, kto je v karanténe alebo sa obáva, budeme ho prenášať aj online.

V pondelok idem od rána spovedať starých a chorých do penziónu na Jánskeho ulici.

Slávnosť Božského Srdca na Lukovom Dvore: V piatok nás misionári Božského Srdca Ježišovho pozývajú na slávnostnú sv. omšu, ktorú bude v areáli u misionárov na Lukovom Dvore o 17:30 sláviť pomocný biskup Mons. Peter Beňo, od 15:00 sa bude spovedať. V prípade zlého počasia sa slávnosť presúva na Klokočinu do farského kostola.

Krsty:  V sobotu o 10:00, 11:00, 12:00 sú nahlásené krsty. Tiež aj v nedeľu po sv. omši o 12:15.

V sobotu o 18:00 na večernej sv. omši prijme sv. prijímanie ešte jedno dieťa, malá Ester Dubajová.

Modlitby chvál: V utorok 15.6., po večernej sv. omši okolo 18:45, bude v našom kostole modlitbový večer, ste srdečne pozvaní zažiť atmosféru modlitby.

KBS: Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.

Misijné prázdniny pre mladých od 14 do 20 rokov: Ak máš chuť prežiť cez leto v okolí Trenčína letný tábor, ktorí pre teba pripravili pátri verbisti, prihlás sa. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Vopred PBZ.