12.6.2022 - 18.06.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
štvrtok Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
nedeľa 12. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 50 r. života Kataríny a ZBP do ďalších rokov
streda 18:00 + Jozef a Mária
štvrtok 18:00 Za kňazov
piatok 18:00 + Ľudovít a Emília
sobota 18:00 + Július, Ladislav, Mária a Štefan
Nedeľa 08:00 v kostole Za farníkov
na námestí ZBP pre rodinu
na námestí + Anna, Vendelín, Anna, rodičia a starí rodičia

Na budúcu nedeľu o 10:00, na námestí pre DAB, bude sláviť slávnostnú sv. omšu ku cti Božieho Tela a Krvi, pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Po skončení sv. omše bude procesia ku kostolíku sv. Michala Archanjela na Farskej ulici. Deti sú pozvané, aby si priniesli do procesie kvety a lupienky. Z tohto dôvodu bude v kostole len sv. omša o 8:00, ostatné sv. omše budú v našom kostole zrušené, podobne aj v iných kostoloch mesta. 

Procesia: Vo štvrtok, na sviatok Božieho Tela a Krvi, ak bude pekné počasie, pôjdeme po skončení sv. omše aj do procesie okolo kostola. Chcem poprosiť ženy, aby pomohli pani kostolníčke s prípravou 4 otlárikov, členov spevokolu, aby si pripravili piesne do sprievodu, mamy a staré mamy hlavne prvoprijímajúcich detí, no nie len ich ale aj ostatných, aby im pomohli nazbierať kvietky a lupienky, ktorými si deti uctia Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej.

Primície: Na sviatok Božieho Tela a Krvi, bude v našom kostole sláviť primičnú sv. omšu vdp. Mikuláš Šurin, ktorý v našej farnosti počas minulého leta praxoval na diakonskej praxi. Udelí nám aj svoje novokňazské požehnanie.

Ohlášky: V sobotu o 15:00 v našom kostole prijímu sviatosť manželstva Matúš Ján Janoštiak a Nikola Nyáriová. Aj týchto mladých ľudí, prosím, zahrňme do našich modlitieb.

Prosba o usporiadateľskú službu: V nedeľu 26.6. sa bude konať na Kalvárii celodenná akcia „Deň rodiny“. Potrebujeme do služby najlepšie 6 chlapov na usmerňovanie dopravy.  Vytvorili by ste 2-3 tímy, aby ste sa mohli aj prestriedať. Kto by chcel pomôcť, nech sa napíše do zoznamu na stolíku pri dverách. PBZ.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti.  PBZ za vaše milodary.