13.6.2021 - 19.06.2021

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 12. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 na dobrý úmysel
streda 18:00 + Margita a Tibor
štvrtok 18:00 Za Jozefa a Helenu, za úľavu v bolestiach a za šťastnú hodinu smrti
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Mária, Štefan a Paula (ž)
Nedeľa 08:00 ZBP pre Evu, Silviu a Elišku Máriu
09:30 Za farníkov
11:00 + Štefan a rodičia z oboch strán

Počet ľudí na sv. omši v interiéri podľa kľúča: polovičná obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 80 osôb.

Krsty:  V sobotu o 10:00 a 11:00 sú nahlásené krsty. Od júla už prechádzame na bežný spôsob vysluhovania sviatosti krstu, teda každú druhú sobotu a termíny sú už verejné, teda spoločné pre viaceré rodiny a nie privátne, ako tomu bolo doteraz.

Ohlášky:  Sviatosť manželstva chú prijať v našom kostole:
V piatok o 15:00 – Patrik Sailer a Simona Šimuneková.
V sobotu o 15:00 – Tomáš Bystrický a Anastásiia Khudia.

Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza  a ceste novým životom.

Modlitby chvál: V utorok 15.6., po večernej sv. omši okolo 18:45, bude v našom kostole modlitbový večer, ste srdečne pozvaní zažiť atmosféru modlitby.

Nahlasovanie úmyslov na ďalší polrok t.j. od 1.7. do 31.12. začne od utorka 29.6. po sv. omšiach v sakristii. 

Deň  rodiny: Centrum pre rodinu Nitra pozýva všetkých na Deň rodiny s témou „Otec nablízku“. Podujatie sa uskutoční  vo sviatok všetkých otcov, tj. v nedeľu 20. Júna, v areáli farnosti na Klokočine.  Svätú omšu za rodiny o 9.30 bude celebrovať pán farár Jozef Tomica. Od 14.00 sa začne program v parku pod Borinou a od 15.30 na amfiteátri za kostolom. Viac informácií na www.centrumprerodinu.sk i plagáte.

Misijné prázdniny pre mladých od 14 do 20 rokov: Ak máš chuť prežiť cez leto v okolí Trenčína letný tábor, ktorí pre teba pripravili pátri verbisti, prihlás sa. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Ružové sestry: Prosia o modlitby na ich úmysly, nakoľko v tesnej blízkosti ich kláštora sa pripravuje bytová výstavba viacpodlažných bytových domov a pre pokoj a život kontemplatívnych sestier je to radikálny zásah do ich štýlu života v ústraní, tichu a modlitbe.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. PBZ za vaše milodary a obety.