14.6.2020 - 20.06.2020

Liturgický kalendár

Skončilo sa veľkonočné obdobie.

piatok Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho
sobota Nepoškvrnené srdce Panny Márie
nedeľa 12. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Margita a Tibor
streda 18:00 + Ľudovít
štvrtok 18:00 + Anton, Ladislav a Helena
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Táňa, Štefan a Pavla
Nedeľa 8:00 ZBP pre Elišku, Evu a Silviu
9:30 Za farníkov
11:00 + Jozef a Sidónia

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Spovedanie v kláštornom kostole: Len pre vašu informovanosť – v kláštornom kostole sa už obnovila spovedná služba, spovedá sa v pracovné dni o 9:00 do 13:00 okrem prázdnin. Túto stredu tam mám službu ja, tak len aby ste neboli prekvapení ☺.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho: pátri a sestry z Lukovho dvora pozývajú na túto slávnosť, ktorá sa bude konať tento piatok. Od 15:00 je vyložená Sviatosť Oltárna s možnosťou sv. spovede a slávnostná sv. omša začína o 17:30. Hlavným celebrantom ja Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Dôležité oznamy: organizačné stretnutie rodičov, ohľadom prvého sv. prijímania, bude v nedeľu 21.6. o 12:00 v kostole. Účasť aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa nutná.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok (1.7. – 31.12.) začne od utorka 23.6. po sv. omši v sakristii. Zádušná sv. omša za + prof. Imricha Točku, ktorá kvôli karanténe nebola, bude v utorok 23.6. o 17:00 v katedrále.