19.6.2022 - 25.06.2022

Liturgický kalendár

utorok Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka
štvrtok Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa
piatok Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
sobota Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie
nedeľa 13. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Alojz
streda 18:00 + Jozef, Alžbeta, Jozef
štvrtok 18:00 Za farnosť
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Mária a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 Za obrátenie syna Jána a dar viery a Ducha Sv.
09:30 + Jozef
11:00 Poďakovanie za ukončenie šk. roka a BP pre celú rodinu

Sviatok Božského Srdca: Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude v parku na Lukovom Dvore 24. júna o 17:30. Od 15:00 hod. adorácia a možnosť spovede. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na tradičné agapé.

Ohlášky: Sviatosť manželstva prijímu v našom kostole: v piatok o 15:00 Juraj Kováč a Petronela Pribilová a v sobotu o 15:00 František Bojda a Michaela Macáková. Aj týchto mladých ľudí, prosím, zahrňme do našich modlitieb.

Deň rodiny: V nedeľu 26.6. na Kalvárii. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Info na leto: Počas mesiacov júl a august nebude bývať v nedeľu detská sv. omša o 9:30. Obnovíme ju až po letných prázdninách. Tiež počas nasledujúcich mesiacov chceme maľovať kostol zvonka. Na viacerých miestach sú v omietke menšie mikro trhliny aj väčšie trhliny a tak chceme zabrániť následnému poškodeniu, ako aj esteticky skrášliť exteriér kostola. V týchto týždňoch prebieha rokovanie s viacerými firmami a vyhodnocovanie cenových ponúk. Kostol bude namaľovaný na bielo, ako aj doteraz bol a tak to bolo aj odsúhlasené pamiatkovým úradom po predchádzajúcej obhliadke.

Coffe team: Jedna z oblastí, ktorú ste navrhli pri synodálnych stretnutiach, bola organizácia farských raňajok alebo coffe nedieľ. A tak sa s radosťou vraciame k praxi spred pandémie, kedy bude po sv. omši možné si dať pred kostolom kávičku, porozprávať sa, prehĺbiť vzájomné vzťahy. Potrebujeme vytvoriť tzv. coffe team, teda skupinu ľudí, ktorí ráno pripravia pred kostolom stôl, nachystajú potrebné veci a budú zaangažovaní do služby. Prosím, aby ste sa zapísali do zoznamu na stolíku pri dverách.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: Od utorka 28.6. po sv. omšiach v sakristii začína zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, teda do 31.12.2022.

Detský pobytový tábor u sestier vincentiek 8.-11.8.: Bližšie info na výveske pred kostolom.

Poďakovanie: Ďakujem ing. Miloslavovi Hatalovi za pomoc pri zaasfaltovaní dier a výtlkov pri vstupe do areálu kostola ako aj na Morušovej ulici povedľa kostola. PBZ.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pápežská zbierka pre Dobročinné diela sv. otca.  Z týchto peňazí pápež pomáha vo všetkých častiach sveta, kde je to naliehavo potrebné. PBZ za vaše milodary.