20.6.2021 - 26.06.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka
utorok Sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, mučeníkov
štvrtok Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa
nedeľa 13. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jozef
streda 18:00 + Milan, Mikuláš a Monika
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 18:00 + Melánia (pohrebná)
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Koloman, Mária a rodičia z oboch strán
09:30 Za rodiny podomovej návštevy Panny Márie
11:00 Na dobrý úmysel

Počet ľudí od pondelka 21.6. na sv. omši v interiéri je podľa kľúča: trojštvrtinová obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 110 osôb. Rovnako je od pondelka umožnené legitímne podávať sv. prijímanie aj do úst. Tiež biskupi zrušili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, čo znamená, že sme opäť pozvaní, aby sme sa vrátili do našich kostolov k fyzickej, teda plnej účasti na sv. omši. Pripomeňme si, že kresťan je viazaný vo svedomí sa zúčastniť nedeľnej a sviatočnej sv. omše, pokiaľ nie je hatený vonkajšími alebo vnútorným okolnosťami.

Krsty: V sobotu o 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00 sú nahlásené krsty. Od júla už prechádzame na bežný spôsob vysluhovania sviatosti krstu, teda každú druhú sobotu a termíny sú už verejné, teda spoločné pre viaceré rodiny a nie privátne, ako tomu bolo doteraz.

Nahlasovanie úmyslov na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12. ,začne od utorka 29.6. po sv. omšiach v sakristii.

Deň  rodiny: Dnes sa uskutoční v areáli farnosti na Klokočine  Deň rodiny, s témou „Otec nablízku“.  Od 14.00 sa začne program v parku pod Borinou a od 15.30 na amfiteátri za kostolom. Viac informácií na www.centrumprerodinu.sk i plagáte.“

Misijné prázdniny pre mladých od 14 do 20 rokov: Ak máš chuť prežiť cez leto v okolí Trenčína letný tábor, ktorí pre teba pripravili pátri verbisti, prihlás sa. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Ružové sestry: Prosia o modlitby na ich úmysly, nakoľko v tesnej blízkosti ich kláštora sa pripravuje bytová výstavba viacpodlažných bytových domov a pre pokoj a život kontemplatívnych sestier je to radikálny zásah do ich štýlu života v ústraní, tichu a modlitbe.

Detské omše v nedeľu o 9:30 sa od 1.7. do 31.8. rušia.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka pre dobročinné diela sv. otca Františka, je to niekdajšia zbierka s názvom Halier sv. Petra. Slúži na pomoc pápežovi, aby on mohol pomáhať ľuďom v tej časti sveta, kde je to najakútnejšie. Vopred PBZ za vašu ochotu a milodary.