26.6.2022 - 02.07.2022

Liturgický kalendár

utorok Sv. Irenej, biskup a mučeník
streda Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
sobota Sviatok Návštevy preblahoslavenej Panny Márie
nedeľa 14. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farnosť
streda 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie
štvrtok 18:00 + Štefan a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + manžela a rodičov z oboch strán
11:00 + Mária

Zapisovanie úmyslov sv. omší: Od utorka 28.6. po sv. omšiach v sakristii začína zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, teda do 31.12.2022.

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedám od 17:00. V piatok od 17:00 bude vyložená aj Sviatosť Oltárna. V piatok od rána spovedáme starých a chorých farníkov.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva prijímu v našom kostole: v sobotu o 14:00 Milan Čičman a Kristína Čičman a o 15:00 Martin Mentel a Alexandra Šubová. Aj týchto mladých ľudí, prosím, zahrňme do našich modlitieb.

Info na leto: Počas mesiacov júl a august nebude bývať v nedeľu detská sv. omša o 9:30. Obnovíme ju až po letných prázdninách.

Coffe team: Jedna z oblastí, ktorú ste navrhli pri synodálnych stretnutiach, bola organizácia farských raňajok alebo coffe nedieľ. A tak sa s radosťou vraciame k praxi spred pandémie, kedy bude po sv. omši možné si dať pred kostolom kávičku, porozprávať sa, prehĺbiť vzájomné vzťahy. Potrebujeme vytvoriť tzv. coffe team, teda skupinu ľudí, ktorí ráno pripravia pred kostolom stôl, nachystajú potrebné veci a budú zaangažovaní do služby. Prosím, aby ste sa zapísali do zoznamu na stolíku pri dverách.

Detský denný tábor u sestier vincentiek 8.-11.8.: Bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Dnes je pápežská zbierka pre Dobročinné diela sv. otca.  Z týchto peňazí pápež pomáha vo všetkých častiach sveta, kde je to naliehavo potrebné. PBZ za vaše milodary.