27.6.2021 - 03.07.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
utorok Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
piatok Sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie
sobota Sv. Tomáša, apoštola
nedeľa 14. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za farníkov
streda 18:00 + Alexander, Mária, Viliam a Mária
štvrtok 18:00 + Ján, Agneška a rodičia
piatok 18:00 + Jozef (pohrebná)
sobota 18:00 + Ivan
Nedeľa 08:00 Za farníkov
11:00

Počet ľudí od pondelka 21.6. na sv. omši v interiéri je podľa kľúča: trojštvrtinová obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 110 osôb. Rovnako je od pondelka umožnené legitímne podávať sv. prijímanie aj do úst. Tiež biskupi od 1.7. zrušili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, čo znamená, že sme opäť pozvaní, aby sme sa vrátili do našich kostolov k fyzickej, teda plnej účasti na sv. omši. Pripomeňme si, že kresťan je viazaný vo svedomí sa zúčastniť nedeľnej a sviatočnej sv. omše, pokiaľ nie je hatený vonkajšími alebo vnútorným okolnosťami.

Prvý piatok: V tomto týždni máme prvý piatok a tak vás pozývam k pravidelnej sv. spovedi, spovedám hodinu pred sv. omšou, v pondelok spovedáme od rána v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok spovedáme starých a nevládnych po domoch.

Krsty:  V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Te Deum: Na budúcu nedeľu na sv. omši o 11:00 budeme ďakovať za ukončenie šk. roka a za Božiu pomoc, ktorú Pán počas šk. roka preukazoval našim žiakom, študentom a pedagógom. Nezabudnime ani v tomto týždni úprimne a srdečne poďakovať pánom učiteľom a pani učiteľkám a vážme si ich prácu a úsilie, ktoré venujú našim deťom.

Nahlasovanie úmyslov na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12. ,začne od utorka 29.6. po sv. omšiach v sakristii.

Misijné prázdniny pre mladých od 14 do 20 rokov: Ak máš chuť prežiť cez leto v okolí Trenčína letný tábor, ktorí pre teba pripravili pátri verbisti, prihlás sa. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Detské omše v nedeľu o 9:30 sa od 1.7. do 31.8. rušia.

Zbierka: Dnes je zbierka pre dobročinné diela sv. otca Františka, je to niekdajšia zbierka s názvom Halier sv. Petra. Slúži na pomoc pápežovi, aby on mohol pomáhať ľuďom v tej časti sveta, kde je to najakútnejšie. Vopred PBZ za vašu ochotu a milodary.