28.6.2020 - 04.07.2020

Liturgický kalendár

pondelok Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
štvrtok Sviatok Návšteva Panny Márie
piatok Sviatok sv. Tomáša, apoštola
nedeľa Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za syna Pavla, jeho rodinu, za milosť pevnej viery, ZBP
streda 18:00 Za Janku a Mariana
štvrtok 18:00 + Alžbeta
piatok 18:00
sobota 18:00 Za rodinu
Nedeľa 8:00 Poďakovanie za dožitých 60 r. života a ZBP pre celú rodinu
11:00 Za farníkov

V pondelok na sviatok sv. Petra a Pavla, keďže je to prikázaný sviatok, tak bude aj sv. omša o 18.00.

Sv. omše počas prázdnin: Počas leta nebude bývať nedeľná sv. omša o 9:30 (detská).

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Prvý piatok: V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedám hodinu pred sv. omšami. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok spovedáme po domoch.

Cyrilometodské slávnosti: V nedeľu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda o 10:00 bude sláviť na námestí pred DAB pontifikálnu sv. omšu náš diecézny biskup Viliam Judák, ste srdečne pozvaní. Bližšie info na webe biskupstva.