10.7.2023 - 16.07.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
sobota Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
budúca nedeľa 15. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jozef, Edita, Miroslav a starí rodičia z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 + Viliam
piatok 18:00 + Marián (pohrebná)
sobota 18:00 + Jozef
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 + Zlatica

Detské prázdninové listy k nedeľnému evanjeliu: Počas leta už nebývajú samolepky a tak tu máte pripravené pokračovanie počas leta, na každú nedeľu je tam obrázok, ktorý si môžete vyfarbiť a tiež napísať miesto, kde ste boli v kostole. Príďte si zobrať do sakristie.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ (Matúš 6, 24)  Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je v našom kostole zbierka na seminár tu v Nitre. V mene bohoslovcov a predstavených seminára všetkým dobrodincom a podporovateľom vopred PBZ.