8.7.2024 - 14.07.2024

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
budúca nedeľa 15. nedeľa „cez rok“

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Ján, rodičia a súrodenci
streda 18:00 + z rodiny
štvrtok 18:00 + Štefan
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 Poďakovanie za 30 r. života Mária a ZBP do ďalších rokov
09:30 Počas leta zrušená 
11:00 Poďakovanie za 10r. sviat. manželstva a ZBP do ďalších rokov

Coffeteam počas leta: Ako každý rok aj tento rok chceme počas leta ponúkať nedeľnú kávu po sv. omšiach o 8:00 a 11:00 za dobrovoľný príspevok a tiež limonádu pre deti. Zároveň chceme tak vytvárať priestor pre rozhovory a stretnutia ako aj podporovať farnosť Kyebe v Ugande.  Kto sa chce do coffeteamu prihlásiť, ste vítaný. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Budúcu nedeľu 14. júla po sv. omši o 11:00 bude aj opekanie špekáčikov, príďte hladní.

V piatok 19. júla, bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sláviť o 19:00 sv. omšu ku cti patróna mesta Nitra, sv. Andreja-Svorada v ruinách kláštora pri Liečebnom ústave. Dávam vám do pozornosti túto pre našu farnosť mimoriadnu udalosť už teraz, aby sme sa na ňu dobre pripravili. Už teraz ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja do jej prípravy, či už duchovnej alebo vonkajšej. Viac informácií je na plagáte.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, t.j. do konca decembra 2024 prebieha po sv. omšiach v sakristii alebo od 19:30 – 20:00  telefonicky 0908 770 347. Do začiatku septembra sú termíny už obsadené.

Počas prázdnin od 1.7. nebude bývať detská sv. omša o 9:30. Obnovíme ju až v nedeľu 1.9.

Letná rodinná púť s Rodinkovom do Skalného sanktuária na Hore Butkov sa uskutoční v dvoch termínoch: 13.-14. alebo 21.-22. júla. Viac informácií je na výveske.

Všetkých mladých pozývame na stretnutie s názvom DOMa na SKALkE, ktoré sa uskutoční na Skalke pri Trenčíne v dňoch 23.-25.8.2024. Účastníci sa môžu tešiť na zábavný program; umelecké, vzdelávacie, či adrenalínové workshopy, vytváranie a prehlbovanie priateľstiev, ale predovšetkým na stretnutie s Ježišom na nádhernom mieste starobylej Skalky. Prihlásiť sa je možné do 31.7. Príspevok na stravu je 40 eur (ak prídete ako skupina 30 eur). Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na plagáte na výveskách, alebo na Facebookovej a Instagramovej stránke „DOMa NA SKALkE“.

V utorok pri večernej sv. omši som bol inštalovaný za zoborského farára. Ďakujem za vaše srdečné prijatie a za modlitby, ktorými ste ma sprevádzali a budete sprevádzať…