4.7.2021 - 10.07.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
nedeľa 15. cez rok

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 Za farníkov
utorok 18:00 + Eva (pohrebná)
streda 18:00 Za Božiu pomoc, silu a múdrosť pre Gabriela
štvrtok 18:00 + František, Anna a rodičia
piatok 18:00 + Vladimír (pohrebná)
sobota 18:00 Poďakovanie za 48 r. sviatostného manželstva a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 + Anna a Ondrej
11:00 + Jozef

Počet ľudí od pondelka 21.6. na sv. omši v interiéri je podľa kľúča: trojštvrtinová obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 110 osôb. Rovnako je od pondelka umožnené legitímne podávať sv. prijímanie aj do úst. Tiež biskupi od 1.7. zrušili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, čo znamená, že sme opäť pozvaní, aby sme sa vrátili do našich kostolov k fyzickej, teda plnej účasti na sv. omši. Pripomeňme si, že kresťan je viazaný vo svedomí sa zúčastniť nedeľnej a sviatočnej sv. omše, pokiaľ nie je hatený vonkajšími alebo vnútorným okolnosťami.

V pondelok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, bude v kostole len sv. omša o 8:00. Všetci sme srdečne pozvaní na slávnostnú sv. omšu pred DAB, ktorú bude celebrovať o 10:00 Mons. Stanislaw Gadecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 15:00 Mikuláš Kováč a Lucia Farkašová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Nahlasovanie úmyslov na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12.  je možné po sv. omšiach v sakristii.

Detské omše v nedeľu o 9:30 sa od 1.7. do 31.8. rušia.

V našej farnosti si bude vykonávať letnú pastoračnú prax dp. Mikuláš Šurin, jeden z novovysvätených diakonov. Prijmime ho v duchu kresťanskej lásky do nášho spoločenstva. Pripomeňme si, že diakonát je prvý stupeň kňazstva, diakon môže kázať Božie slovo, asistovať pri slávení krstov, sobášov a pohrebov.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná farská zbierka, vopred PBZ za vaše milodary.