5.7.2020 - 11.07.2020

Liturgický kalendár

sobota Sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
nedeľa 15. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Teodor a rodičia
streda 18:00 + rodičia Veronika, Jozef a Mikuláš
štvrtok 18:00 Za obrátenie, dary Ducha Sv. pre dcéru a syna s partnermi
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 8:00 + Koloman, Mária a rodičia z oboch strán
11:00 + Zlatica

Sv. omše počas prázdnin: Počas leta nebude bývať nedeľná sv. omša o 9:30 (detská).

Cyklopúť za život: V piatok o 19:00 bude na Kalvárii sv. omša s kňazom vdp. Dušanom Škurlom, ktorý je v rámci Slovenka poverený našimi otcami biskupmi zastrešovať všetky aktivity s témou nenarodeného ľudského života. Potom členovia jeho cyklopelotónu, ktorí putujú Slovenskom po všetkých mestách, kde sa konajú pred nemocnicami modlitby za život, prenocujú na našej fare a v sobotu o 9:00 sa budeme spolu modliť pred dvoma miestami, kde sa v Nitre konajú potraty. Potom sa presúvajú do Trnavy.

Prvé výročie zoborskej fary: V tomto týždni sme si 1.7. pripomenuli 11 rokov od založenia našej farnosti a prvý rok od posvätenia našej farskej budovy. Vonku na plote pred kostolom je malá fotogaléria, ktorá nám pripomenie, ako vyzeralo okolie našej fary pred rokom. Postavili sme totiž nielen novú budovu, ale skrášlili a zveľadili aj okolie. Chcem týmto aj poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o naše okolie a svojou nezištnou prácou zveľaďujú tieto pekné priestory, kde mnoho ľudí nachádza odpočinok a potechu tela i duše.