10.7.2022 - 16.07.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
piatok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
nedeľa 16. nedeľa cez rok a zároveň sv. Andreja Svorada a Beňadika, patrónov diecézy

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + súrodenci a ich deti
streda 18:00 + súrodenci a rodičia
štvrtok 18:00
piatok Sv. omša v kostole nie je, je v ruinách kláštora.
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Martin
11:00 Poďakovanie za požehnanie manželstva a rodiny a ZBP pre syna a rodinu

Zapisovanie úmyslov sv. omší: Po sv. omšiach v sakristii prebieha zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, teda do 31.12.2022.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu o 14:00 v našom kostole prijímu sviatosť manželstva Lukáš Sťahuliak a Nikola Stumpelová. Aj týchto mladých ľudí zahrňme do našich modlitieb.

Púť k sv. Svoradovi: V piatok o 19:00 bude v ruinách zoborského kláštora slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Andreja Svorada, patróna nášho mesta, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. O 17:30 sa v parku pred zimných štadiónom stretnú tí veriaci, ktorí chcú putovať a samozrejme sa k nim môžete aj pridať aj počas cesty. Trasa púte pôjde cez park, lavičkou cez rieku a potom po kraji Kláštorskej ulice až k zoborskému kláštoru, ktorý sa nachádza v areáli liečebného ústavu.  Všetci ste pozvaní. Z tohto dôvodu večerná sv. omša v kostole nebude.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a našej farnosti, vopred PBZ.

Agapé: Vonku nás čaká kávičkové agapé, tak nech sa páči, ponúknite sa.