17.7.2023 - 23.07.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónov našej diecézy, Sv. Andrej je aj patrónom mesta Nitra
sobota Sv. Márie Magdalény
budúca nedeľa 16. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Martin
streda 18:00 + František a rodičia z oboch strán, aby ich Pán prijal so večného života
štvrtok 18:00 + Olinka, rodičia z oboch strán
piatok sv. omša v kostole nebude, nakoľko bude v ruinách zoborského kláštora o 19:00
sobota 18:00 + Vlastislav a Mária
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 + Jozef

Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

17. júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra. Chceme Vás teda, drahí bratia a sestry, pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v piatok 21. júla 2023. Spoločne sa zhromaždíme o 17:00 hod., tentokrát pri kruhovom objazde na Predmostí, kde bude požehnaná nová socha sv. Andreja-Svorada. Následne prejdeme v procesii k ruinám Zoborského kláštora, kde o 19:00 hod. budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada za účasti Richarda Korzenského OSB, priora Benediktínskeho opátstva Tihanyi v Maďarsku. Zároveň Vás chceme pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou prežili spôsobom, ako sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia nášho mesta – ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu, za obnovu viery v našich rodinách a za mier a pokoj vo svete.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ (Matúš 7, 1)  Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ za vaše obety a milodary.