11.7.2021 - 17.07.2021

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
sobota Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov našej diecézy
nedeľa 16. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Martina
streda 18:00 ZBP pre rodinu
štvrtok 18:00 Poďakovanie za 56 r. sviatostného manželstva a ZBP do ďalších rokov
piatok 19:00 + Adriana (pohrebná sv. omša v ruinách zoborského kláštora)
sobota 18:00 Poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti prvého výročia sviatostného manželstva a prosba o požehnanie rodiny
Nedeľa 08:00 Za farníkov
11:00 + Ervín a Anna

V piatok, na slávnosť sv. Andreja Svorada a Beňadika, nebude sv. omša v kostole, pretože ju bude sláviť o 19:00 náš diecézny biskup Viliam Judák v ruinách zoborského kláštora, kde ste srdečne pozvaní. Vstup do ruín bude okolo areálu liečebného ústavu cez okraj lesa. Cesta je značená informačnými značkami.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 16:00 Michal Stanko a Simona Novosedlíková. V sobotu o 14:00 Ondrej Bene a Martina Czáková a o 15:00 Samuel Holý a Sára Baťalíková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Nahlasovanie úmyslov na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12.  je možné po sv. omšiach v sakristii.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná farská zbierka, vopred PBZ za vaše milodary.