12.7.2020 - 18.07.2020

Liturgický kalendár

streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
piatok Sviatok sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
nedeľa 16. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Vojtech
streda 18:00 + Anna a rodičia
štvrtok 18:00 + Ervín a Anna
piatok 18:00 Sv. omša v kostole nebude!
sobota 18:00 Poďakovanie za 60 r. života a ZBP
Nedeľa 8:00 Za farníkov
11:00 ZBP pre Emila a za pokoj a lásku v rodine

V piatok, na sviatok sv. zoborských pustovníkov, nebude v kostole sv. omša, nakoľko ju budeme sláviť v ruinách zoborského kláštora s naším diecéznym biskupom Viliamom Judákom o 19:00 hod. Tento rok kvôli epidemiologickým opatreniam procesia nebude, rovnako ani uctenie relikvií sv. Andreja Svorada.  Ste srdečne pozvaní. Po skončení sv. omše bude možnosť pozrieť si ruiny kláštora so sprievodcom.

Ohlášky: V piatok o 16:00 v našom kostole chcú prijať sviatosť manželstva: Rodolfo Montecinos a Hana Jánošová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Púť: Združenie Zázračnej medaily, ktoré aj v našej farnosti zastrešuje putovanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v rodinách si pripomína 10. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 25.júla 2020 v Rajeckej Lesnej „Ďakovnú púť“. Z Nitry pôjde autobus, na ktorý sa v prípade záujmu môžete prihlásiť. Program púte a kontakt na prihlásenie sa na autobus nájdete na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ za vaše milodary.

Poďakovanie: Ďakujem veľmi pekne Ing. Timotejovi Husárovi za výborné špekačky, ktoré nám venoval pri príležitosti koncoročnej farskej opekačky, na ktorej nás bolo okolo 70 detí s rodičmi. Veľmi nám chutili. Tiež ďakujem Ing. Petrovi Kuppému za zapožičanie lešenia i chlapov, aby sme mohli vymeniť spálené výbojky na verejnom osvetlení v exteriéri kostola. Rovnako ďakujem Veronike Florkovej za všetky práce spojené s údržbou okolia kostola. To, že je okolo kostola tak pekne a čisto, je jej námaha a úsilie. Všetkým PBZ.

Modlitbová reťaz za život a rodinu – pozvánka k účasti:

 

Združenie Zázračnej medaily, ktoré aj v našej farnosti zastrešuje putovanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v rodinách si pripomína 10. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 25.júla 2020 v Rajeckej Lesnej „Ďakovnú púť“. Z Nitry pôjde autobus, na ktorý sa v prípade záujmu môžete prihlásiť. Program púte a kontakt na prihlásenie sa na autobus nájdete nižšie: