24.7.2023 - 30.07.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Šarbela, kňaza
utorok Sv. Jakuba , apoštola
streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov
sobota Sv. Marty, Márie a Lazára
budúca nedeľa 17. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 60 r. života Ľubky a ZBP do ďalších rokov
streda 18:00 ZBP a ochranu Panny Márie pre Jakubka
štvrtok 18:00 + Oľga
piatok 18:00
sobota 18:00 + rodičia a súrodenci z oboch strán
Nedeľa 08:00 + Štefan
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 Poďakovanie za 60 r. života Petra a ZBP do ďalších rokov

Ohlášky:  V sobotu o 11:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Matúš Moravčík a Marija Kovaľčuk. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.“ (List Rimanom 8,6).  Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. PBZ za vaše obety a milodary.