18.7.2021 - 24.07.2021

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Márie Magdalény, sviatok
piatok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
sobota Sv.  Šarbela, kňaza
nedeľa 17. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Rudolfa
streda 18:00 ZBP pre Ľubicu
štvrtok 18:00 + Oľga a rodičia
piatok 18:00 + Ľuboš (pohrebná)
sobota 18:00 + Ján a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 + Štefan a Emília
11:00 Za farníkov

Charizmatické modlitby: V stredu 21.7. o 19:00 bude v našom kostole modlitbový večer  -s chválami, s možnosťou premodliť veci v našom živote… Ste srdečne pozvaní.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v piatok o 15:00 Patrik Tonka a Veronika Bulová. V sobotu o 15:00 Andrej Bíro a Mária Chlebecová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude v našom kostole zbierka určená na podporu kresťanských masmédií (TV Lux, Rádio Lumen, kresťanských periodík…).  Pripomeňme si, že nás k tomu pozýva aj 5. cirkevné prikázanie – Podporovať cirkevné ustanovizne. Vopred PBZ za vaše milodary.