19.7.2020 - 25.07.2020

Liturgický kalendár

streda Sv. Márie Magdalény, sviatok
štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
piatok Sv. Charbela, kňaza
sobota Sv. Jakuba, apoštola
nedeľa 17. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Margita, Michal, Vladimír
streda 18:00 + Vlastislav a Mária
štvrtok 18:00 + Oľga a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie za 85 r. života Marty a ZBP pre celú rodinu
Nedeľa 8:00 Za farníkov
11:00 + Jana a Viliam

Ohlášky: V sobotu o 14:00 v našom kostole chcú prijať sviatosť manželstva: Daniel Bielčik a Kristína Kramarčíková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Púť: Združenie Zázračnej medaily, ktoré aj v našej farnosti zastrešuje putovanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v rodinách si pripomína 10. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 25.júla 2020 v Rajeckej Lesnej „Ďakovnú púť“. Z Nitry pôjde autobus, na ktorý sa v prípade záujmu môžete prihlásiť. Program púte a kontakt na prihlásenie sa na autobus nájdete na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ za vaše milodary.