24.7.2022 - 30.07.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jakub, apoštol
utorok Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
streda Sv. Gorazd a spoločníci
piatok Sv. Mária, Marta a Lazár
nedeľa 18. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Aničku
streda 18:00 Poďakovanie za 85 r. života
štvrtok 18:00 + Lýdia (pohrebná)
piatok 18:00 Za dar života pre všetky počaté deti, milosti pre rodičov a a dary D. Sv. pre dobrodincov
sobota 18:00 + Vlastislav
Nedeľa 08:00 + Ondrej a Anna
11:00 Za farníkov

Sv. omša o 9:30 je počas letných prázdnin zrušená

V Trenčíne od štvrtka 28.7. do nedele 31. 7. 2022 sa koná celoslovenské stretnutie mládeže . Bližšie info  nájdete na  https://narodnestretnutiemladeze.sk/ Vyberáme z programu: Piatková dopoludňajšia modlitba, katechéza a stretnutie mladých z Nitrianskej diecézy so svojím biskupom budú vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie (pod Hradom).  Vyvrcholením stretnutia bude nedeľná Pešia púť mladých na Skalku do Diecéznej svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika, kde bude o 11.00 hod. záverečná sv. omša.

Ohlášky: V sobotu o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole Adam Candrák a Ľubica Betáková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza na novej životnej ceste.

Info: Pripravujeme sa na začatie prác na maľovaní fasády kostola, tento týždeň sa namaľovali ríny a zvody, tiež sa odstránili roxorové doplnky mreží, ktoré boli na okná pridané dodatočne v minulosti a dali sme vyrobiť náhrady pôvodných mrežových častí,  v nasledujúcom kroku prebehne premeranie uzemnenia bleskozvodov a ich demontáž s plánom nahradiť ich novými. Toľko z posledného diania na prácach na kostole.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude presunutá zbierka z mája (mali sme farské hody) určená na kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.

Agapé: Vonku nás čaká kávičkové agapé, tak nech sa páči, ponúknite sa.