31.7.2023 - 06.08.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
utorok Sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
piatok Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
budúca nedeľa 18. cez rok a sviatok Premenenia Pána 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 + Milan, Igor a rodičia
štvrtok 18:00 + Jolana a Vojtech
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie a vyprosenie ZBP pre  celú rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 Na česť a slávu nebeského Otca

Prvý piatok: Pozývame k prvopiatkovej sv. spovedi od 17:30. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich starých a chorých farníkov po domoch.

Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť.“ (1. List Timotejovi 6,7).  Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude v našom kostole zbierka určená pre katolícke masmédia  (hlavne pre rádio Lumen a Tv Lux ako i ostatné kresťanské printové a digitálne média, cez ktoré ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista). Vopred PBZ za vaše obety a milodary.

Info: Začali sa práce na fasáde nášho farského kostola. Chceme vyspraviť poškodené časti fasády, praskajúce časti spevniť a natrieť. Začneme vežou a postupne sa bude realizovať celá fasáda kostola. Kostol bude biely ako aj bol. Všetky súhlasy tak z pamiatkového úradu ako i biskupstva sú vybavené. Tieto práce sme mali pripravené úž minulý rok, avšak kvôli mojim zdravotným komplikáciám sa to presunulo až na toto leto.