25.7.2021 - 31.07.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
utorok Sv. Gorazd a spoločníci
štvrtok Sv. Marty
sobota Sv.  Ignáca z Loyoly, kňaza
nedeľa 18. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Jaroslava
streda 18:00 + Viliam
štvrtok 18:00 Poďakovanie za 70 r. života Romana a ZBP pre celú rodinu
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie za 50 r. života Vladka a Danky a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 Na česť a slávu Nebeského Otca
11:00 Na česť a slávu Nebeského Otca

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v  sobotu o 15:00 Tibor Torok a Anna Zapletalová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Organový koncert: Srdečne vás pozývame na výnimočný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. 7. 2021 o 19:00 hod. v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.
Vystúpi organista Baziliky sv. Petra vo Vatikáne a emeritný organista pápežského zboru Cappella Sistina, maestro Juan Paradell Solé. Po koncerte je pripravené aj prekvapenie. Vstupné je dobrovoľné.

Zbierka: Dnes je v našom kostole zbierka určená na podporu kresťanských masmédií (TV Lux, Rádio Lumen, kresťanských periodík…).  PBZ za vaše milodary.