26.7.2020 - 01.08.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Gorazda a spoločníkov
streda Sv. Marty
piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
sobota Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
nedeľa 18. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Rebeku, jej rodičov a rodiny Turociovú a Bartovú
streda 18:00 Za farníkov
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 18:00
sobota 18:00 + Mária a Emil
Nedeľa 8:00 + Martin
11:00 Na oslavu nebeského Otca

Ohlášky: V sobotu o 16:00 v našom kostole chcú prijať sviatosť manželstva: Filip Ujlaky a Veronika Strapková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Púť: Združenie Zázračnej medaily, ktoré aj v našej farnosti zastrešuje putovanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v rodinách si pripomína 10. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Pri tejto príležitosti organizuje dňa 25.júla 2020 v Rajeckej Lesnej „Ďakovnú púť“. Z Nitry pôjde autobus, na ktorý sa v prípade záujmu môžete prihlásiť. Program púte a kontakt na prihlásenie sa na autobus nájdete na výveske pred kostolom alebo na farskom webe.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka pre katolícke masmédia (TV Lux, Rádio Lumen, katolícku tlač…). Vopred PBZ za vaše milodary.