31.7.2022 - 06.08.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
štvrtok Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
sobota Premenenie Pána, sviatok
nedeľa 19. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Rudolf a Helena
streda 18:00 + Oľga
štvrtok 18:00 + Eva (pohrebná)
piatok 18:00 Poďakovanie za 60 r. sviatostného manželstva a ZBP do ďalších rokov
sobota 18:00 Poďakovanie za 10 r. sviatostného manželstva a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 Za farníkov
11:00 Na česť a slávu Nebeského Otca

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Prvý piatok: Pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, budeme obaja s pánom kaplánom spovedať od 17:30. V piatok od 17:00 bude vyložená Oltárna Sviatosť k prvopiatkovej poklone. V piatok od rána navštevujeme našich starých a nevládnych farníkov po domoch.

Celonočná prvopiatková adorácia: Z piatka na sobotu bude v celonočná adorácia. Začne o 21:00 a skončí o 8:00 v sobotu ráno. Prosím, zapíšte sa na hodinové služby . Zoznam je na stolíku pri dverách.

Ohlášky: V sobotu chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole o 15:00 Samuel Lukačovič a Barbora Kelemenová a o 16:00 Miloš Tóth a Mária Bubeníkova. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza na novej životnej ceste.

Info: PBZ Tonkovi Ivančíkovi za pomoc pri navarení mreží na okná kostola. PBZ.

Zbierka: Dnes je zbierka z mája (mali sme farské hody) určená na kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.

Agapé: Vonku nás čaká kávičkové agapé, tak nech sa páči, ponúknite sa.