1.8.2021 - 07.08.2021

Liturgický kalendár

pondelok Možnosť získať porcinkulové odpustky
streda Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
štvrtok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
piatok Sviatok Premenenia Pána
nedeľa 19. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 ZBP pre rodinu Šimkovú
štvrtok 18:00 + Margita
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Pavol a starí rodičia
11:00 + Matej a starí rodičia z oboch strán

Porcinkulové odpustky: V pondelok je možnosť získať pre seba plnomocné – úplné odpustky pri navštívení farského, katedrálneho alebo františkánskeho kostola, pričom sa treba s týmto úmyslom pomodlit Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť základné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

Prvý piatok: Pozývam vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedám každý deň hodinu pred sv. omšou. V piatok navštevujeme starých a chorých po domoch.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola. Vopred PBZ.