2.8.2020 - 08.08.2020

Liturgický kalendár

utorok Sv. Jána Mária Vianneya, kňaza
štvrtok Sviatok Premenenia Pána
sobota Sv. Dominika, kňaza
nedeľa 19. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Štefan a rodičia z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre Katarínu a svetlo Ducha Sv. a pomoc
štvrtok 18:00 + Dominika
piatok 18:00 (Mariana a Martin 11. Výročie sobáša)
sobota 18:00 + Margita
Nedeľa 8:00 + Jozef, Štefan a Alžbeta
11:00 + Vladimír, Július, Justína a rodičia z oboch strán

Dnes je možnosť získať tzv. porcinkulové odpustky – každý veriaci, ktorý s úprimnou ľútosťou, vyspovedaný, navštívi farský kostol, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, príjme sv. prijímanie a pomodlí sa na úmysel sv. otca, získa pre seba úplne odpustky časných trestov za svoje hriechy.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Prvý piatok: V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedám hodinu pred sv. omšami. V pondelok spovedáme v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok spovedáme po domoch.

Ohlášky: Ivan Karaka, syn Ivana a Márie, rod. Juhasovej, bývajúci v našej farnosti, chce uzavrieť sviatosť manželstva s Luciou Baluchovou, dcérou Jána a Daniely, rod. Uličnej, vo farnosti Víťaz. Kto by vedel nejakú manželskú prekážku, nech oznámi na farskom úrade.

Zbierka: Dnes je zbierka pre katolícke masmédia (TV Lux, Rádio Lumen, katolícku tlač…). Vopred PBZ za vaše milodary.