8.8.2021 - 15.08.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
utorok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
streda Sv. Kláry, panny
piatok Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
sobota Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
nedeľa Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Bohoslužba slova otca diakona Mikuláša
streda 18:00 Bohoslužba slova otca diakona Mikuláša
štvrtok 18:00 ZBP pre rodičov
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP pre rodinu a vyliečenie Pavla
Nedeľa 08:00 + Emil, Júlia, Mária, Jozef a starí rodičia z oboch strán
11:00 Za farníkov

Adorácia pre mladých a mladé rodiny: budúci utorok 17.8. o 19:00 bude v kostole adoračný večer. Pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou bude priestor na spoločnú modlitbu, ticho, chválové spevy… Srdečne pozývame najmä mladých ľudí, mladých snúbencov i manželov, hľadajúcich, našich birmovancov…

Krsty: V sobotu 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v sobotu o 15:00 Marek Pavelek a Alexandra Valašková. O 16:00 Matúš Filo a Petra Steinerová. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste životom.

Pozývame vás na púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu počas budúceho víkendu. Je pripravený bohatý duchovný program. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na webe.

Duchovná príprava na príchod sv. otca pápeža Františka: Pápežské misijne diela pripravili peknú formu prípravy na pápežov príchod tzv. duchovnú kyticu: Je tu možnosť sa modliť za pápeža Františka, jeho návštevu a za Slovensko. Zjednotíme sa v každodennej modlitbe sv. ruženca v našich domácnostiach, spoločenstvách alebo v kostoloch. V kostole sa budeme každý deň modliť sv. ruženec na tento úmysel pol hodiny pred sv. omšou. Kto sa chcete oficiálne zapojiť do tejto duchovnej kytice, zoberte si pri východe z kostola pripravený obrázok a ja za našu farnosť nahlásim potom počet ľudí, ktorí sa modlia na tento úmysel.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola. Vopred PBZ.