14.8.2023 - 20.08.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník
utorok Slávnosť Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok
streda Sv. Štefana Uhorského
piatok Sv. Heleny
budúca nedeľa 20. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Daniel
streda 18:00 + Veronika
štvrtok 18:00 + Rudolf a Helena
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ľudovít a rodičia z oboch strán
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 + Matej, Mária a starí rodičia

Charizmatický večer: V utorok po sv.omši okolo 19:00 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,  veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.“ ( List Jakubov 1, 2-3)

Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom a to tak z minulej nedele, kedy chýbala, ako aj z dnešnej.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ za vaše
obety a milodary.

Info: Tento týždeň by sa mohli ukončiť práce na fasáde farského kostola. Ostáva dokončiť ešte niekoľko drobných prác na prístavbe sakristie, objednať vysokozdvižnú plošinu, aby sme sa dostali k najvyššiemu bodu kostola, ku krížu na veži, ktorý treba natrieť a tiež na ňom vymeniť uzemnenie. Prosím o modlitby za Božiu pomoc a ochranu pri prácach.