9.8.2020 - 15.08.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
utorok Sv. Kláry, panny
piatok Sv. Maximililána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
sobota Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (známa ako slávnosť Matky Božej), prikázaný sviatok
nedeľa 20. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou, za ochranu života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť
streda 18:00 Poďakovanie za 98 r. života s prosbou ZBP
štvrtok 18:00 + Anna
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 8:00 Za farníkov
11:00 ZBP pre Zuzanu a Helenu a pre všetky Zuzany a Heleny

V sobotu večerná sv. omša bude slávená zo sviatku Matky Božej, v piatok večer bude tiež vigilná sv. omša zo sviatku Matky Božej.

Ohlášky: V piatok o 16:00 chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole: Radovan Graus a Natália Hlavinová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a našej farnosti . Vopred PBZ za vaše milodary.

Púť k Matke Božej: Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu v dňoch 15., 17. a 18. augusta 2019. Zobraziť bližšie informácie a program.